Förstorade bröstkörtlar hos män (Gynekomasti)

Gynekomasti utvecklas vanligtvis gradvis under puberteten och kan fortsätta att utvecklas under flera år. Det är vanligt att brösten i början är små och fasta, men med tiden kan de bli större och mjukare.

Utvecklingen av gynekomasti beror på obalans i hormonerna östrogen och testosteron. Under puberteten får pojkar en ökning av östrogenproduktion, vilket kan leda till en tillfällig gynekomasti. I de flesta fall går gynekomasti över av sig själv inom ett till två år.

I vissa fall kan dock gynekomasti kvarstå och bli mer bestående. Detta kan bero på olika faktorer som hormonella obalanser, övervikt, användning av vissa mediciner, droger eller alkohol, vissa sjukdomar eller genetiska faktorer.

Om gynekomastin inte försvinner av sig själv och orsakar besvär eller obehag kan läkare överväga behandling. Behandlingsalternativ kan inkludera hormonterapi för att korrigera hormonella obalanser, kirurgi för att ta bort fett- och bröstkörtelvävnad.

Frågor och svar

Vad är gynekomasti?

Gynekomasti är en medicinsk term som används för att beskriva överutveckling eller förstorning av bröstvävnaden hos män.

Vad är orsaken till gynekomasti?

Det finns flera orsaker till gynekomasti, inklusive hormonella förändringar, övervikt, användning av vissa mediciner eller droger, samt hälsotillstånd såsom leversjukdom eller hormonella obalanser.

Hur kan man behandla gynekomasti?

Behandlingen av gynekomasti beror på dess orsak. I vissa fall kan det lösa sig själv över tid, medan andra fall kan kräva mediciner eller kirurgi för att minska bröstvävnaden.

Hur vanligt är gynekomasti?

Gynekomasti är ganska vanligt och drabbar upp till 70 % av tonårsgrabbar och en betydande andel av vuxna män.

Är gynekomasti skadligt för hälsan?

Gynekomasti i sig är inte skadligt för hälsan, men det kan påverka en mans självförtroende och välbefinnande. Underliggande orsaker till gynekomasti kan dock vara relaterade till hälsotillstånd som bör behandlas.

Kan träning hjälpa till att minska gynekomasti?

Träning kan hjälpa till att minska överflödig kroppsfett och förbättra bröstmusklerna, men det kan inte helt eliminera gynekomasti i alla fall. I vissa fall kan kirurgi behövas för att uppnå det önskade resultatet.

Finns det något man kan göra för att förebygga gynekomasti?

Det finns ingen specifik förebyggande åtgärd för gynekomasti, men att hålla en hälsosam vikt, undvika användning av droger eller mediciner som kan öka risken, samt behandla eventuella underliggande hormonella obalanser kan bidra till att minska risken.

Hur lång tid tar det att återhämta sig efter kirurgisk behandling av gynekomasti?

Återhämtningstiden efter kirurgisk behandling av gynekomasti kan variera beroende på olika faktorer, inklusive typen av operation och individens fysiska tillstånd. Det kan ta några veckor för svullnaden och blåmärkena att försvinna helt och upp till några månader för brösten att se ut som förväntat.

Finns det några biverkningar av kirurgisk behandling för gynekomasti?

Som med alla kirurgiska ingrepp finns det vissa risker och potentiella biverkningar med kirurgisk behandling av gynekomasti. Dessa kan inkludera blödning, infektion, ärrbildning och brist på symmetri. Det är viktigt att diskutera dessa risker med din läkare innan operationen.

Var kan jag få mer information om gynekomasti?

Du kan få mer information om gynekomasti genom att tala med din läkare eller söka information från pålitliga medicinska källor och organisationer.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa frågor och svar endast är till generell information och inte ersätter råd och undersökning av en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.