Inför ditt besök

Inför ditt besök

För dig som kommer utan remiss, på remiss från vårdcentral eller annan remitent:

För att vi skall kunna ge dig bästa möjliga service samt garantera patientsäkerheten ber vi dig ta med följande när du kommer till oss:

 • Giltig legitimation.
 • Frikort.
 • Kom i god tid, ca 15 min före utsatt tid.
 • Undvik parfym på undersökningsdagen.
 • Ta av dig smycken, piercing och andra metallföremål.
 • Om du är gravid. Tala om detta för personalen vid undersökningstillfället.

Patientavgifter:

 • 300 kr (konsultation/ operation för regionspatienter)
 • 100 kr för dig som kommer via remiss
 • Har du frikort, så är besöket kostnadsfritt
 • Kostnadsfritt för dig under 20 år eller över 85 år.
 • Du kan betala med kort eller Swish
 • Vår mottagning är kontantfri

OBS: Ett uteblivet besök debiteras med ”dubbel patientavgift” enligt Region Skånes regler, dvs med 600 kr.

Tolk:

Om du behöver tolk vid ditt besök, vänligen meddela oss i god tid.

Ombokning/ avbokning av tid:

Om du behöver boka om eller avboka din tid, så vänligen kontakta oss via meddelande i det ”digitala vårdrummet” eller via telefon i god tid.