För vårdgivare och beställare

Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne

Lagen om läkarvårdsetablering (LOL)

I vårt uppdrag för Region Skåne tar vi emot remisser för kirurgisk öppenvård och dagkirurgi i pappersformat. Vi tar även emot egenremisser samt remisser från övriga Regioner.

Remisser skickas till Kirurgicentrum Öresund, Roslins väg 18, 217 55 Malmö

För att vi ska kunna omhänderta patienten på bästa sätt önskar vi att patienten är basutredd och att resultaten framgår av remissen. En annan viktig framgångsfaktor är vi erhåller korrekta kontaktuppgifter som mobilnummer.

kontakt@kirurgikliniken.se

040- 26 51 00

(telefontider: Mån-Fre 09.00-12.00)