Ådror på foten

Ådror på fötterna

Ådror på foten är venösa kärl av olika storlek som tillsammans transporterar det syrefattiga blodet från foten mot hjärtat. Då huden är tunn på fotryggen, blir det ytligaste ådrorna ofta mycket framträdande och synliga. Ådror på fotryggen eller kärlbristningar runt anklarna ger normalt sett inga besvär, men kan hos vissa upplevas som missprydande.
Behandlingen av ådror och kärlbristningar på fötter utförs i lokalbedövning. Behandlingen är en helt privatfinansierad tjänst. Pris för behandlingen är individuell och erhålls i samband med läkarundersökningen på mottagningen.
Behandlingen utförs som dagkirurgi och du kan använda benen normalt efter behandlingen. Det rekommenderas att man använder en stödstrumpa i minimum 1 veckas tid. Sjukskrivning är inte nödvändigt. Man kan börja träna redan efter 1 vecka.

Frågor och svar

Kan man ta bort synliga ådror på fötter?

Ja, de mest framträdande ådrorna samt kärlbristningar på fotrygg och runt anklar kan behandlas skonsamt och effektivt.

Kan framträdande ådror på fotryggen ge besvär?

Nej, ådror på fotryggen ger i normalfallet inga besvär. Då huden är mycket tunn, så syns ådrorna extra tydligt här. Kärlbristningar runt anklarna kan vara ett tecken på åderbråckssjukdom.

Hur utförs behandlingen?

Efter en noggrann bedömning av den lokala cirkulationen, kan man genom en kombination av mikrokirurgi och injektioner effektivt reducera mängden synliga ådror. Behandlingen har inga negativa effekter på blodomloppet.

Behöver man var sjukskriven?

Nej, sjukskrivning är i normalfallet inte nödvändigt. Du kan återgå till normal aktivitet redan 30 minuter efter operationen.

Har man smärta efter behandlingen?

Nej, majoriteten av de som genomgår behandlingen behöver inget smärtstillande läkemedel. Vid behov kan man ta en Alvedon eller en Ipren. Stödstrumpa rekommenderas i 1 vecka. Behandlingen efterlämnar inga ärr.