Hälsodeklaration

Inför en behandling eller operation på vår klinik kommer du behöva fylla i en hälsodeklaration. Denna skickas ut elektroniskt till dig via det digitala vårdrummet. Viktigt att samtliga mediciner och eventuella allergier eller överkänsligheter anges. Du kan även fylla i hälsodeklarationen på plats i anslutningen till din läkarundersökning.