Viktig info för dig som väntar på operation

Det finns flera viktiga saker att tänka på och fråga din läkare om inför en planlagd operation.

Här är några exempel:

1. Typ av operation:

Det är viktigt att du förstår vilken typ av operation du ska genomgå och varför det är nödvändigt. Fråga om det finns några alternativa behandlingar eller risker att överväga.

2. Förberedelser inför operation:

Fråga om eventuella förberedelser du behöver göra innan operationen, såsom att sluta äta och dricka vissa tider innan operationen eller att sluta ta vissa mediciner och rökstopp.

3. Risker och komplikationer:

Fråga din läkare om eventuella risker och komplikationer som kan uppstå under eller efter operationen. Var noga med att förstå risken för infektion, blödning, blodproppar eller andra komplikationer.

4. Eftervård:

Diskutera vilken typ av eftervård du kan förvänta dig efter operationen. Fråga om du kommer att behöva ta mediciner, ändra din livsstil eller genomgå rehabilitering för att återhämta dig. Behov av sjukskrivning.

5. Anestesi:

Fråga vilken typ av anestesi som kommer att användas under operationen och var noga med att informera din läkare om eventuella tidigare reaktioner på anestesi eller medicinering.

6. Informera läkaren:

Se till att informera din läkare om alla mediciner, kosttillskott eller naturläkemedel du tar innan operationen. Vissa kan påverka din operation och återhämtning. Fyll i vår hälsodeklaration.

7. Transport och stöd:

Fråga om du kommer att behöva någon hjälp med transport till och från sjukhuset, samt om du kommer behöva någon hjälp eller stöd under återhämtningsperioden.

8. Smärtlindring:

Diskutera smärtlindringsalternativ med din läkare både under och efter operationen. Fråga vilka mediciner som kan användas för optimal smärtlindring.

9. Efterfråga information:

Var inte rädd för att ställa frågor eller be om mer information. Det är viktigt att du känner dig säker och väl förberedd inför ingreppet. Vi tillhandahåller informationsblanketter för alla typer av kirurgiska ingrepp som vi utför. Där finner du svar på de vanligaste frågorna.