Navelbråck

Navelbråck, även känt som umbilikalbråck, är ett medicinskt tillstånd där en utbuktning uppstår i området runt naveln på grund av en svaghet i bukväggen.

Detta tillstånd är vanligt förekommande hos både spädbarn och vuxna, men det är vanligast hos barn. Försvagningen i bukväggen möjliggör att inre organ (bukinnehåll) kan tränga igenom och skapa en synlig utbuktning. I fallet med spädbarn, uppstår navelbråcket på grund av att det område genom vilket navelsträngen passerade under graviditeten inte stängs helt efter födseln. Detta skapar en svag punkt i bukväggen där tarmarna eller fett kan tränga igenom och framträda som en buktande bula runt naveln. Spädbarn som drabbas av navelbråck visar vanligtvis inga symtom förutom den synliga bukutbuktningen. Dessa bråck tenderar att försvinna på egen hand under de första 3-4 åren av barnets liv då bukväggen blir starkare.

I fallet med vuxna kan navelbråck uppstå som ett resultat av en försvagning i bukväggen, vanligtvis orsakad av överdriven ansträngning eller en ökning av buktryck. Andra faktorer som kan bidra till utvecklingen av navelbråck hos vuxna inkluderar fetma, graviditet och kronisk hosta. Symtomen på navelbråck kan variera från en smärtfri synlig utbuktning till smärta och obehag vis ansträngning eller lyftande av tunga föremål.

Om ett navelbråck diagnostiseras rekommenderas spädbarn ofta ingen behandling eftersom bråcket ofta försvinner av sig självt. Hos vuxna kan dock kirurgisk behandling vara nödvändigt för att reparera navelbråcket och förhindra komplikationer. Kirurgisk behandling innebär att man gör ett snitt i bukväggen nära naveln och förstärker det försvagade området med suturer och bland med ett nät. Denna operation kan normalt utföras under lokalbedövning och är relativt enkel och säker operation.

Komplikationer från ett obehandlat navelbråck är relativt ovanliga men kan inkludera missfärgning eller ömhet i bråcket. I sällsynta fall kan ett strangulerat bråck uppstå, där innehållet i bråcket blir fastklämt och dess blodtillförsel stryps. Detta är en akut medicinsk nödsituation och kräver ofta en omedelbar operation för att återställa blodflödet.

 

Vad är ett navelbråck?

Ett navelbråck är en typ av utbuktning där en del av tarmen eller annan vävnad pressas genom en svaghet eller öppning i bukväggen vid eller runt naveln.

Vilka besvär kan ett navelbrock ge?

Ett navelbråck ger vanligtvis relativt lite besvär, men kan i perioder ge smärta eller obehag framför allt vid ansträngning eller tung lyftning, och i allvarliga tillfällen kraftig smärta, illamående eller kräkningar om tarmarna har fastnat i bråcket.

Vad orsakar ett navelbråck?

Navelbråck kan uppstå när det finns en svaghet i bukväggen från födelsen i området där navelsträngen tidigare fäste. Faktorer som kan öka risken för att utveckla ett navelbråck inkluderar övervikt, graviditet eller tunga lyft.

Hur behandlar man ett navelbråck?

Ett navelbråck som inte orsakar några besvär behöver inte behandlas. Om bråcket orsakar smärta eller om det finns risk för att tarmarna fastnar i bråcket, rekommenderas att man opererar bort bråcket.

Hur går en navelbråcksoperation till?

Vid en navelbråcksoperation kommer kirurgen att göra ett snitt vid eller runt naveln och återföra den vävnad eller tarma som ligger i bråcksäcken tillbaka in i bukhålan. Ibland kan en flik av syntetiskt material (nät) användas för att förstärka bukväggen och förhindra att bråcket återkommer.

Hur lång tid tar det att återhämta sig från en navelbråcksoperation?

Återhämtningstiden kan variera, men de flesta personer kan återgå till normala aktiviteter inom två till fyra veckor efter operationen. Utifrån ålder, fysisk aktivitet och arbete ges en individuell rådgivning.

Kan ett navelbråck gå bort av sig självt?

Nej, ett navelbråck kommer inte att försvinna av sig självt utan behandling. Om du har ett bråck och upplever symtom eller obehag, är det bäst att söka medicinsk hjälp för att fastställa lämplig behandling.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa frågor och svar endast är till generell information och inte ersätter råd och undersökning av en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.