Fettknuta (Lipom)

Ett lipom är en godartad tumör som bildas av fettceller.

Lipom är oftast mjuka och rörliga och kan förekomma på olika delar av kroppen, såsom nacke, armar, ben eller bålen. De är oftast smärtfria, men kan ibland vara ömtåliga om de sitter nära nerver eller muskler. Lipom är vanligtvis små och kan vara några centimeter i diameter, men kan även i sällsynta fall växa till större storlekar. Behandling utförs om lipomet orsakar lokala besvär och tryck och smärta där de sitter på kroppen, eller om de ger estetiska bekymmer.

Frågor och svar

Vad är ett lipom?

Ett lipom är en vanlig typ av godartad tumör som utvecklas i fettvävnaden under huden. Det är oftast mjukt att röra vid och kan vara antingen små eller stora i storlek.

Vad är orsaken till lipom?

Orsaken till lipom är okänd, men det kan vara ärftligt eller utvecklas på grund av en genetisk predisposition. Vissa faktorer som övervikt och åldrande kan också öka risken för att utveckla lipom.

Hur vanliga är lipom?

Lipom är ganska vanliga och förekommer oftast hos personer över 40 år. De kan förekomma var som helst på kroppen där fettvävnad finns.

Vilka är symtomen på lipom?

Lipom ger vanligtvis inga symptom och orsakar sällan smärta. De tenderar att vara mjuka, runda och flyttbara under huden.

Behöver lipom behandling?

Lipom behöver vanligtvis inte behandlas om de inte ger besvär eller påverkar din rörlighet. Om de växer snabbt eller orsakar obehag kan du prata med din läkare om att ta bort dem kirurgiskt. Operationen utförs i lokalbedövning.

Vad är risken med att ha ett lipom?

Lipom är generellt sett ofarliga och har ingen risk för att utveckla sig till cancer. De kan dock vara kosmetiskt störande eller orsaka obehag om de blir stora eller trycker på intilliggande strukturer.

Hur diagnostiseras lipom?

Läkaren kan vanligtvis diagnostisera lipom genom att undersöka den berörda kroppsdelens utseende och känna på den. Ibland kan en biopsi utföras för att säkerställa att det inte är något allvarligare än ett lipom.

Hur behandlas lipom?

Om lipom orsakar obehag eller kosmetisk störning kan de avlägsnas med hjälp av kirurgi. Operationen utförs i lokalbedövning. Genom ett snitt genom huden kan lipomet friläggas och tas bort. Huden sys med ett par stygn.

Kommer lipom att återkomma efter borttagning?

Om lipomet avlägsnas fullständigt är risken för återkommande låg. Men det är möjligt att nya lipom kan utvecklas på andra platser i kroppen i framtiden.

Hur kan jag förebygga utveckling av lipom?

Eftersom orsaken till lipom är okänd, finns det ingen specifik metod för att förebygga deras utveckling.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa frågor och svar endast är till generell information och inte ersätter råd och undersökning av en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.