Lipödem

Det är nästan uteslutande kvinnor som drabbas.

Lipödem debuterar vid stora hormonella förändringar

  • pubertet
  • graviditet
  • klimakteriet.

Karaktäristiskt för lipödem är en oproportionerligt voluminös ansamling av underhudsfett som är smärtsam. Det ger ökad svullnad och spänningskänsla under senare delen av dagen eller kvällen och huden kan upplevas kall. Det förekommer ökad vaskulär sårbarhet, som medför att blåmärken och telangiektasier lätt uppstår i de drabbade områdena. Lipödem anses vara ärftligt betingad, men fler studier på området är nödvändiga.

Det är nästan uteslutande kvinnor som drabbas.

Lipödem debuterar vid stora hormonella förändringar

  • pubertet
  • graviditet
  • klimakteriet.

Karaktäristiskt för lipödem är en oproportionerligt voluminös ansamling av underhudsfett som är smärtsam. Det ger ökad svullnad och spänningskänsla under senare delen av dagen eller kvällen och huden kan upplevas kall. Det förekommer ökad vaskulär sårbarhet, som medför att blåmärken och telangiektasier lätt uppstår i de drabbade områdena. Lipödem anses vara ärftligt betingad, men fler studier på området är nödvändiga.

Typer av lipödem beskrivs utifrån var fettvävnaden sitter:

Typ 1: Fettvävnaden sitter främst på stussen
Typ 2: Fettvävnaden sitter på stussen och benen ner till knäna
Typ 3: Fettvävnaden sitter på hela nederdelen av kroppen, från stuss och hela vägen ner på
benen ökad mängd fettvävnad, ej något på fötterna.
Typ 4: Fettvävnad sitter på armarna, överarmar eller hela armarna och är påverkade.
Typ 5: Fettvävnad sitter endast på vaderna

Stadier av Lipödem utifrån huden utseende:

Stadie 1: Huden är len och ser normal ut, men fettvävnaden under huden har förtjockats och
upplevs som ”frysta ärtor i en påse”. Många stannar i detta stadiet för resten av livet.
Stadie 2: Huden ändrar karaktär och utseende. Huden har fått ett ”madrassliknade mönster”
Stadie 3: Större och mer uttalad fettmassa. Så kallat ”överhäng” vid knän, överarmar, mage och rygg. Försämrad rörlighet.

Behandling av lipödem bör startas i de tillfällen när dagliga aktiviteter hämmas och betydande smärta förekommer.

Konservativ behandling:

Den vanliga konservativa behandlingen av lipödem består av sjukgymnastik, kompressionsplagg, manuellt lymfdränage (MLD), träningsprogram och individuell rådgivning av dietist. Det går inte att banta bort lipödem.

Operativ behandling:

Den operativa kirurgiska behandlingen består av fettsugning i det drabbade hudområdet med mål att reducera mängden fett och därmed smärta, samt förbättra livskvaliteten.

Frågor och svar

Vad är lipödem?

Lipödem är en kronisk sjukdom som karakteriseras av onormala fettansamlingar i benen, höfterna och ibland armarna. Det är vanligare hos kvinnor och kan orsaka smärta, svullnad och ömhet.

Vad orsakar lipödem?

Orsaken till lipödem är inte helt klarlagd, men det antas vara en kombination av genetiska och hormonella faktorer. Det kan också förekomma i samband med hormonella förändringar som pubertet, graviditet eller övergångsålder.

Hur diagnostiseras lipödem?

Lipödem kan diagnostiseras genom en fysisk undersökning och bedömning av symtomen. Det kan också vara nödvändigt att genomföra en ultraljudsundersökning för att utesluta andra orsaker till svullnad.

Vilka är de vanligaste symtomen på lipödem?

De vanligaste symtomen på lipödem inkluderar svullnad och känslighet i benen, celluliter, ömhet vid beröring, en ”päronformad” figur och snabb trötthet i benen.

Finns det någon behandling mot lipödem?

Det finns ingen botande behandling för lipödem, men det finns olika behandlingsalternativ för att lindra symtomen. Det kan inkludera kompressionsterapi, kost- och motionsråd, manuell lymfdränage, mediciner och i vissa fall kirurgi.

Kan kost och motion hjälpa till att förbättra lipödem?

Kost och motion kan vara en viktig del av behandlingen för lipödem. Att äta en hälsosam kost och regelbunden motion kan bidra till att minska inflammation och förbättra lymfflödet, vilket kan hjälpa till att lindra symtomen.

Hur påverkar lipödem patientens livskvalitet?

Lipödem kan ha en betydande inverkan på patienternas livskvalitet. Det kan påverka deras självkänsla, begränsa deras rörlighet och orsaka fysisk smärta. Det är viktigt att få rätt behandling för att hantera symtomen och förbättra livskvaliteten.

Finns det något sätt att förebygga lipödem?

Eftersom lipödem är en genetiskt betingad sjukdom är det inte möjligt att förebygga det. Det är dock viktigt att leva en hälsosam livsstil för att minska risken för att utveckla andra hälsoproblem som kan förvärra lipödem.

Kan lipödem botas?

Tyvärr är det inte möjligt att bota lipödem. Men med rätt behandling och livsstilsförändringar kan symtomen hanteras och förbättras, vilket kan göra det lättare att leva med sjukdomen.

Var kan jag få mer information och support om lipödem?

Det finns flera organisationer och stödgrupper som fokuserar på lipödem. Du kan kontakta din läkare för att få mer information eller söka på nätet efter resurser som kan ge stöd och information om lipödem.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa frågor och svar endast är till generell information och inte ersätter råd och undersökning av en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.