Manlig sterilisering (Vasektomi)

Manlig sterilisering (Vasektomi) är en permanent metod för att förhindra att män kan få barn.

Vid operationen delar man sädesledarna, vilket hindrar spermierna från att komma in i sädesvätskan och därmed göra mannen steril. Det är en mycket effektiv metod att förhindra graviditet, men det är viktigt att komma ihåg att en sterilisering inte skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Manlig sterilisering utförs som en dagkirurgisk procedur under lokalbedövning. Proceduren innebär ett litet snitt i pungen för att nå sädesledaren, och sedan dela denna. Detta förhindrar spermierna från att blandas med sädesvätskan och därigenom inte kunna befrukta ett ägg.

Det är viktigt att komma ihåg att manlig sterilisering är en permanent metod och bör ses som oåterkallelig. Det finns dock vissa tekniker som används för att återställa fertiliteten, även om dessa inte alltid är är framgångsrika. Det är därför viktigt att vara säker på beslutet om manlig sterilisering och överväga annan prevention innan man genomgår proceduren.

Vasektomi sker i lokalbedövning eller under narkos. Operationen tar cirka 30 minuter. Information om förberedelser inför operationen kommer du att få i din kallelse. Redan dagen efter operationen kan du duscha som vanligt och använda tvål och vatten.

Efter operationen kan en viss irritation kännas i urinröret och någon gång förekommer blodtillblandning och annan missfärgning av urinen och sperman. Detta är inget tecken på sjukdom.

Tänk på att du är inte steril direkt efter operationen.  Efter 3 månader lämnar man ett prov för att bekräfta steriliteten. Provsvar kommer efter ca 2-4 veckor. Fram till dess måste du använda annat skydd mot graviditet.

För att få sterilisera sig ska man enligt steriliseringslag vara 25 år. Är man mellan 18 och 25 år kan man söka ett särskilt tillstånd hos Socialstyrelsen.

Frågor och svar

Vad är manlig sterilisering?

Manlig sterilisering, även känd som vasektomi, är en kirurgisk metod för permanent prevention där sädesledarna delas genom en liten operation för att förhindra spermierna från att komma in i sädesvätskan vid utlösning.

Hur effektiv är manlig sterilisering som preventivmetod?

Manlig sterilisering anses vara en mycket effektiv preventivmetod. Som permanent steriliseringsmetod är effektiviteten nästan 100% för att förhindra oönskade graviditeter.

Är manlig sterilisering reversibel?

I vissa fall kan en vasektomi reverseras genom en operation, men det är inte alltid garanterat att det kommer att fungera. Det är viktigt att vara medveten om att reversibiliteten varierar och resultatet kan vara olika för varje individ.

Finns det några hormonella förändringar efter en manlig sterilisering?

Nej, en manlig sterilisering påverkar inte hormonproduktionen. Spermierna blockeras helt enkelt från att komma in i sädesvätskan, men produktionen av spermier fortsätter normalt.

Finns det några biverkningar eller komplikationer med manlig sterilisering?

Som med alla kirurgiska ingrepp finns det alltid en risk för komplikationer, även om det är mycket ovanligt vid detta ingrepp. Vanliga biverkningar kan vara svullnad, smärta eller blåmärken på det kirurgiska området, men dessa symtom kan vanligtvis behandlas och försvinner med tiden. Infektioner och sällsynta komplikationer såsom spermakulor (spermatocele) eller långvarig smärta förekommer också. Det är viktigt att diskutera eventuella frågor eller orosmoment med läkaren innan ingreppet.

Hur lång tid tar det att återhämta sig efter en manlig sterilisering?

Återhämtningstiden efter en manlig sterilisering varierar för varje individ, men de flesta män kan återgå till sina normala aktiviteter inom några dagar. Läkaren kan rekommendera att undvika tunga lyft och intensiv motion under en kortare tid efter ingreppet.

Är manlig sterilisering ett säkert ingrepp?

Ja, manlig sterilisering betraktas som en säker kirurgisk procedur med få allvarliga komplikationer. Risken för biverkningar är relativt låg.

Kan manlig sterilisering påverka sexuell lust eller förmåga?

Manlig sterilisering påverkar inte sexuell lust eller förmåga.

Kommer man behöva använda någon annan preventivmetod efter en manlig sterilisering?

Efter att man genomgått en manlig sterilisering är det fortfarande möjligt att bli gravid, särskilt direkt efter ingreppet. Det är därför rekommenderat att använda en annan preventivmetod tills läkaren bekräftar att sädesledarna är helt blockerade och spermierna inte längre når sädesvätskan vid utlösning.

Är det möjligt att få barn igen efter en manlig sterilisering?

Möjligheten att få barn igen efter en manlig sterilisering minskar avsevärt, men det finns möjlighet till reversibel kirurgi eller att genomgå en assisterad reproduktionsmetod som spermieinjektion (ICSI) för att bli förälder igen.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa frågor och svar endast är till generell information och inte ersätter råd och undersökning av en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.