Överdriven svettning armhåla och händer (Hyperhidros)

Hyperhidros är en medicinsk term som används för att beskriva en onormalt hög nivå av svettning.

Det kan påverka olika delar av kroppen, inklusive händer, fötter, ansikte eller hela kroppen. Tillståndet kan vara både primärt och sekundärt.

Primär hyperhidros är den vanligaste typen och innebär att svettning sker utan anledning eller vid normala kroppstemperaturer. Det är oftast ärftligt och kan påverka personens livskvalitet negativt, då det kan leda till sociala och professionella svårigheter.

Sekundär hyperhidros är mindre vanligt och orsakas av en underliggande sjukdom eller tillstånd, såsom en hormonell obalans, överaktiv sköldkörtel eller en neurologisk sjukdom.

Behandling för hyperhidros kan variera beroende på dess svårighetsgrad och orsak. Det kan inkludera användning av antiperspiranter, mediciner eller injektioner med botulinumtoxin (Botox), Det är viktigt att söka medicinsk hjälp och få en korrekt diagnos om man upplever överdriven svettning för att få rätt behandling.

Vår klinik behandlar hyperhidros i armhåla och händer med botulinumtoxin. Behandlingen är en privatfinansierad tjänst.

Vad är botox och hur fungerar det mot överdriven svettning?

Botox är ett läkemedel som innehåller ett toxin från bakterien Clostridium botulinum. När det administreras i små doser, blockerar det nervsignaler till musklerna och påverkar sammandragningar. Vid överdriven svettning injiceras botox i de drabbade områdena, vanligtvis armhålorna eller handflatorna. Detta blockerar signalerna som orsakar att svettkörtlar i området aktiveras.

Hur länge varar effekterna av botox mot överdrivna svettningar?

Effekterna av botox mot överdriven svettning varar vanligtvis i 6-9 månader. Efter den tiden kan det vara nödvändigt att genomgå ytterligare behandlingar att för bibehålla resultaten.

Finns det några biverkningar förknippade med botox mot överdriven svettning?

Vanliga biverkningar inkluderar tillfällig ömhet, rodnad eller svullnad vid injektionsstället. Vissa personer kan uppleva milda muskelsvaghet eller domningar i det behandlade området, men detta försvinner vanligtvis inom några veckor. Det är dock viktigt att få behandlingen från en kvalificerad läkare för att minimera risken för eventuella allvarliga biverkningar.

Vilka personer kan dra nytta av botox mot överdriven svett?

Personer som lider av överdriven svettning och som inte har fått tillräcklig lindring från antiperspirantmedel/ roll-on kan dra nytta av botoxbehandling. Det är dock viktigt att genomgå en konsultation med en läkare för att avgöra om behandlingen är lämplig och säker för individen.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa frågor och svar endast är till generell information och inte ersätter råd och undersökning av en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.